خانه > اخبار > مشکلات اقتصادی امروز کشور به دلیل فقدان یک برنامه بلند مدت اقتصادی

مشکلات اقتصادی امروز کشور به دلیل فقدان یک برنامه بلند مدت اقتصادی

 سید محمد رضا مرتضوی رییس  خانه صنعت و معدن استان تهران اظهار کرد: نبود کارشناسان متخصص ، فقدان برنامه بلند مدت اقتصادی و عدم وجود متولی کشتی اقتصاد در این دریای طوفان زده از موضوعاتی می باشد که در حوزه اقتصاد کلان مغفول مانده است .

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: در طول سال های اخیر دچار بی برنامه گی در اقتصاد شده ایم و فقط به دنبال رفع چالش ها و مشکلات روز می باشیم . تا زمانی که برنامه مدون و مشخصی در حوزه اقتصاد نباشد و عزم ملی برای اجرای آن وجود نداشته باشد به طور مداوم دچار بحران های کوتاه مدت اقتصادی خواهیم شد و تمام انرژی و منابع کشور صرف حل این بحران ها می شود.
رییس خانه صنعت و معدن استان تهران بیان کرد: الگوی اقتصاد ایران با توجه به تاثیر گذاری بخش های مختلف کشور و حاکمیت در این حوزه به طور کامل در اختیار بخش اجرایی نیست. بنابراین در این مدل اقتصادی، ما نیازمند کارشناسان خبره اقتصادی می باشیم که مورد تایید تمام قوا و زیر نظر متولی اقتصاد انجام وظیفه کنند.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت کشور از مشکلات آتی می باشد. تا زمانی که برای تولید و اقتصاد برنامه بلند مدت نداشته باشیم و سهم هر کدام از بخش های بزرگ اقتصادی را معین نکنیم و تنها یک رهبر شایسته که مورد حمایت حاکمیت ، سه قوه و بخش تولید نباشد ، مشکلات تولید و اقتصاد پابرجاست