خانه > اخبار > مصاحبه سید محمدرضا مرتضوی، ریاست خانه صنعت و معدن استان تهران در رادیو اقتصاد با موضوع واردات گندم و نهاد کنترل کننده ی آن

مصاحبه سید محمدرضا مرتضوی، ریاست خانه صنعت و معدن استان تهران در رادیو اقتصاد با موضوع واردات گندم و نهاد کنترل کننده ی آن

 برنامه رهیافت شب گذشته، ۱۵ آبان ماه ۹۶ از رادیو اقتصاد اشاره به موضوع وارادات گندم و خودکفایی غلات داشته که  با حضور سیدمحمدرضا مرتضوی،  رییس کانون صنایع غذایی کشور و رییس انجمن آردسازان برگزار گردید.

در ابتدای برنامه، راسخ مجری برنامه مقدمه ای به این شرح  بیان نمودند که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس بخشنامه اقتصاد مقاومتی به خصوص بند۶ و۷ طرحی ۱۰ ساله تا افق ۱۴۰۴ برای گندم دارد که در ۴ سال گذشته بر اساس این طرح و با رویکرد افزایش بهره وری مقدار برداشت گندم در هکتار را افزایش داده که ظاهرا ۲۰۰تا۳۰۰هزار هکتار کمتر کشت شده است و از ۶ میلیون هکتار بالغ بر ۱۲/۵ میلیون تن برداشت گندم صورت گرفته است و روند تولید رو به رشد بوده است. ایشان در ادامه نظرات مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران را خواستار شدند.

مرتضوی، رییس کانون صنایع غذایی کشور در مورد قانون انتزاع بیان کردند که به نظر من مهم نیست که قانون را در حوزه ی واردات مواد غذایی کدامین وزارت خانه انجام می دهد، مهم آن  است که آن وزارت خانه به چه میزان  این کار رادرست انجام می دهد. در گذشته در مورد واردات مواد غذایی در شورای اقتصاد کمیسیونی بود که وزرای کشاورزی و وزرای بازرگانی و وزرای اقتصاد و تعدادی از مشاورین شورای اقتصاد حضور داشتند و با توجه به سال زراعی و میزان مصرف و با توجه به بارندگی ها پیش بینی هایی را برای کشور می کردند. ایشان فرمودند ما به عنوان بخش خصوصی به جای تمرکز بر اینکه کدام وزارت خانه این کار را باید انجام دهد براین که بدرستی کارها انجام شود باید اصرار داشته باشیم.

در ادامه ایشان ذکر کردند که در سال گذشته صحبتهایی در خصوص واردات،  در حوزه گندم هایی که وارد چرخه ی خرید شده اند شکل گرفت ؛ که از این محل منفعت بزرگی بصورت اختصاصی شامل حال عده ای گردیده است.، اگر شما سطح زیر کشت امسال و سطح زیر کشت سال گذشته را با هم مقایسه و واردات گندم را از مبادی رسمی مورد مقایسه قرار دهید نتیجه می گیرید که ما سال گذشته حدود ۱۰/۵میلیون تن گندم خریدیم و امسال هم خرید گندممان حدود ۸/۵میلیون تن بوده است، در صورتیکه اتفاق بزرگی در آب و هوا و جداول بارندگی صورت نگرفته است. این اثبات می کند بخشی از گندم های خارجی که سال گذشته وارد شده است ممکن است وارد  چرخه ی خرید داخلی شده باشد که این باعث انتقاد افرادی گردیده اما من به عنوان آسیابان از این مسئله بدلیل اینکه سال گذشته ما مشکلاتی در بخش کیفی داشتیم، خوشحال می باشم.

ایشان خاطر نشان کردند که من توصیه نمی کنم که کشورمان به واردات گندم خارجی وابستگی داشته باشد.  با توجه به سطح زیر کشت ما چنانچه اقدامات به زراعی انجام شده و بهره وری بهتری از آب و خاک زراعت گندم اتفاق بیافتد، میتوان ۵۰۰،۶۰۰ هزارتن سطح زیر کشت را کاهش داده و  میزان خرید محصول زراعی ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش دهیم و در نتیجه درامد بیشتری را برای زارعین شامل گردد.

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه مصاحبه بیان نمودند که وزارت کشاورزی یک رویه ای را انتخاب کرده که هر سال پیشنهاد افزایش قیمت گندم را ، بدون در نظر گرفتن نرخ گندم بین الملل می دهد. این رویه باعث افزایش فاصله ما با نرخ های واقعی جهانی می شود. ایشان اشاره داشتند که در مورد گندم ایران بی انصافی شده و باید دانست که هر نوع گندم برای نوعی مصرف کاربرد داشته مثلا گندم ضعیف برای مصارف بیسکوییت و گندم متوسط ایران برای مصارف نان تخت خوب  می باشد. آب و خاک  ما ظرفیت تامین نان ما را دارد و کیفیت گندم های داخلی می تواند پاسخگوی نیازهای نان تخت ما باشد. برای مصارف صنفی و صنعتی ما می توانیم گندم های متوسط خود را به کشورهای دیگر صادر و از محل صادرات، گندم های مرغوب را برای مصارف خاص وارد کنیم.

 

گفتگوی کامل برنامه (۱۵ آبان ماه  ۱۳۹۶)

 

بخش اول

 

بخش دوم