خانه > اخبار > مناقصه وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور خرید تجهیزات کارخانه چرم

مناقصه وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور خرید تجهیزات کارخانه چرم

مناقصه وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور خرید تجهیزات کارخانه چرم به شرح زیر می باشد

فایل