خانه > اخبار > گزارش بد رفتارهای برخی از کارمندان سازمان تامین اجتماعی

گزارش بد رفتارهای برخی از کارمندان سازمان تامین اجتماعی

برای گزارش بد رفتارهای برخی از کارمندان سازمان تامین اجتماعی
️شما می توانید انتقادات و شکایات خود را از طریق سامانه ١۴٢ و یا سامانه پیامکی به شماره ١٠٠٠١۴٢٢۵١ با ذکر اطلاعات دقیق اعلام و پیگیری کنید.
️شما می توانید انتقادات و شکایات خود را از طریق سامانه ١۴٢ و یا سامانه پیامکی به شماره ١٠٠٠١۴٢٢۵١ با ذکر اطلاعات دقیق اعلام و پیگیری کنید.

همچنین ببینید

اصلاح فرایند تقسیط بدهی از سوی سازمان تامین اجتماعی

اصلاح فرایند تقسیط بدهی از سوی سازمان تامین اجتماعی