خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > 6 برنامه جدید برای تسهیل صادرات

6 برنامه جدید برای تسهیل صادرات

سیاستهای صادراتی در دوران پسا تحریم مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفت که شاید تلنگری جدی برای تکاپو و تلاش در مسیر تجارت و افزایش صادرات تلقی شود ….

شرح کامل خبر (کلک کنید)  ۶ برنامه جدید برای تسهل صادرات

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

ارائه 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی تا پایان سال جاری

رئیس جمهوری گفت: برنامه دولت برای پیشرفت اقتصادی کشور، ارائه تسهیلات تا سقف ۱۶۰ هزار ...