خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > تحولات اقتصادی منطقه پس از توافق ایران و 1+ 5

تحولات اقتصادی منطقه پس از توافق ایران و 1+ 5

          مردانی با چمدان های مملو از دلار که اعضای هیات مدیره شرکتهای مختلف امارات اغلب از دیگر کشورها و در قامت نمایندگان رسمی این شرکت ها، بلیت در دست منتظر پرواز و عازم تهران هستند. دوبی شلوغ ترین و پررفت وآمدترین انبار و بندر تجاری در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه
و البته غرب آسیا، مدت های طولانی بود که پشت در مانده بود و ….مشروح خبر (کلیک کنید)

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

دورنمای مثبت پیشرفت ایران

تمرکز بر تنش زدایی و افزایش عرصه برای نقش آفرینی دیپلماسی از مهمترین تحولاتی بود ...