خانه > اخبار ویژه > تعیین میزان تخفیف برای پرداخت حق امتیاز پروانه های خدمات ارتباطی

تعیین میزان تخفیف برای پرداخت حق امتیاز پروانه های خدمات ارتباطی

با تصویب هیئت وزیران، حق امتیاز پروانه های ارایه خدمات ارتباطی ثابت، ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت و مرکز تماس مشمول تخفیف شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران مقرر کرد حق امتیاز پروانه های ارایه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO)، ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و مرکز تماس (Contact Center) به شرح زیر مشمول تخفیف شوند:
۱- تخفیف در پرداخت حق امتیاز پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO):در قبال ارایه هر پروانه (PAP)، (ISP)،(VOIP)، (ISDP) و (PSTN)، مطابق جدول مندرج در این تصویب نامه امتیازدهی شده (امتیاز کل برابر امتیاز ثابت به علاوه امتیاز متغیر خواهد بود) و امتیاز کسب شده منظور می شود و به ازای هر یک امتیاز، یک درصد کاهش حق امتیاز در نظر گرفته می شود. در هر حال سقف کاهش ناشی از مجموع هر تعداد پروانه، یکصد خواهد بود.
– دارندگان پروانه های (VOIP) صرفاً می توانند به انتخاب خود از امتیاز تخفیف برای یکی از دو پروانه VOIP)) یا (ISP) خود استفاده کنند.
– در صورتی که تعدادی از دارندگان پروانه های موضوع صدر این بند در قالب یک شرکت تجاری نسبت به ارایه تقاضا برای دریافت پروانه اقدام کنند، مجموع امتیازات آنها با لحاظ تبصره (۱) بند (۱) این تصویب نامه محاسبه می شود. در هر صورت سقف مجموع امتیاز برای یک متقاضی، یکصد خواهد بود.
۲- تخفیف در پرداخت حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP):
در قبال ارایه هر پروانهPAP) )، (ISP) ، (VOIP) ،(ISDP) و (PSTN) علاوه بر پروانه یا پروانه-هایی که براساس آنها شرایط صدور پروانه (بند (۷-۵) اصول حاکم بر ارایه پروانه مزبور) برای متقاضی احراز شده است، مطابق جدول مندرج در بند (۲) این تصویب نامه امتیازدهی شده (امتیاز کل برابر امتیاز ثابت به علاوه امتیاز متغیر خواهد بود) و به ترتیب امتیازات کسب شده از بالاترین امتیاز مرتب می شوند و برای مجموع امتیازات سی و یک پروانه اول (بالاترین امتیازها) سقف سی امتیاز منظور و برای بقیه پروانه ها امتیاز کسب شده منظور می شود و به ازای هر یک امتیاز یک درصد کاهش حق امتیاز در نظر گرفته می شود.

همچنین ببینید

کاهش 11 میلیارد متر مکعبی برداشت از منابع زیرزمینی

قائم‌مقام وزیر نیرو از مسدود شدن بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز ...