خانه > اخبار ویژه > تعیین میزان تخفیف برای پرداخت حق امتیاز پروانه های خدمات ارتباطی

تعیین میزان تخفیف برای پرداخت حق امتیاز پروانه های خدمات ارتباطی

۳- تخفیف در پرداخت حق امتیاز پروانه مرکز تماس Contact Center)):در صورت راه اندازی مرکز داده در مناطق خارج از محدوده شهری، دارنده پروانه مشمول پنجاه درصد تخفیف در پرداخت حق امتیاز مربوط به شهری که در محدوده آن قرار گرفته است، می شود.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
حق امتیاز پروانه های ارایه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO)، ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و مرکز تماس (Contact Center) به شرح زیر مشمول تخفیف می شوند:
۱- تخفیف در پرداخت حق امتیاز پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO):در قبال ارایه هر پروانه (PAP)، (ISP)، (VOIP)، (ISDP) و (PSTN)، مطابق جدول زیر امتیازدهی شده (امتیاز کل برابر امتیاز ثابت به علاوه امتیاز متغیر خواهد بود) و امتیاز کسب شده منظور می شود و به ازای هر یک امتیاز، یک درصد کاهش حق امتیاز در نظر گرفته می شود.
در هر حال سقف کاهش ناشی از مجموع هر تعداد پروانه، یکصد خواهد بود.

امتیاز پروانه های ارایه شده از سوی متقاضی کاهش حق امتیاز

اتباطات1

تبصره ۱- دارندگان پروانه های (VOIP) صرفاً می توانند به انتخاب خود از امتیاز تخفیف برای یکی از دو پروانه VOIP)) یا (ISP) خود استفاده کنند.

همچنین ببینید

کاهش 11 میلیارد متر مکعبی برداشت از منابع زیرزمینی

قائم‌مقام وزیر نیرو از مسدود شدن بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز ...