خانه > اخبار ویژه > تورم خوراکی‌ها در مرز تک‌رقمی

تورم خوراکی‌ها در مرز تک‌رقمی

نرخ تورم در دی ماه به روند نزولی دو سال گذشته خود ادامه داد و تورم میانگین سالانه به ۱۲.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۹.۴ درصد رسید. در همین حال، نرخ تورم میانگین در گروه خوراکی‌ها به ۱۰.۳ درصد رسیده است که تا تک‌رقمی شدن فاصله اندکی دارد.

به گزارش مرکز آمار شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰ ) در دی ماه سال ۹۴ عدد ۲۲۳.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۹) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذرماه ۹۴ (۱۲.۶) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۶۰.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۸.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص اصلی گروه خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۳ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذرماه ۹۴ (۱۰.۳) کاهش داشته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دی ماه ۹۴ به رقم ۲۱۰.۶ رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر مانده است. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۳.۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ۹۴ (۱۳.۷) کاهش یافته است.

همچنین ببینید

تورم ٧.٧ درصد شد

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۹.۶ را نشان می‌دهد که ...