خانه > اخبار ویژه > خصوصی سازی نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه واگذاری طرح های عمرانی دولتی شد

خصوصی سازی نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه واگذاری طرح های عمرانی دولتی شد

ایستانیوز:با دستور طیب نیا، سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و جدید دولتی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) با دستور علی طیب نیا، سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شرکت در کارگروه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و جدید دولتی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی تعیین شد.

بر اساس این گزارش؛ در ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) که در اسفند ماه ۱۳۹۳ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به دولت اجازه داده شده است که نسبت به واگذاری طرح های عمرانی جدید یا قبلی خود شامل تکمیل شده یا نیمه تمام به بخش غیردولتی با ترتیبات مصوب شورای اقتصاد اقدام کند که بر این اساس، دستورالعمل اجرایی ماده مزبور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و در مهرماه به تصویب شورای محترم اقتصاد رسید.

همچنین در این دستورالعمل که تدابیر و ترتیبات اجرایی جدیدی برای واگذاری انبوه طرح های عمرانی دولت و کلیه دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است، کمیته ای به نام کار گروه واگذاری ها مرکب از دستگاه اجرایی دارنده طرح و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به همراه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول برنامه ریزی و واگذاری طرح های مشمول واگذاری و نظارت بر این واگذاری ها هستند که سازمان خصوصی سازی از سوی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده آن وزارتخانه در این کمیته تعیین شده است.

همچنین ببینید

سرمایه انسانی مهمترین دارایی سازمان است

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر رتبه سوم تربیت مهندس در جهان ...