خانه > اخبار > اقتصادی > سفته بازی در اقتصاد ایران

سفته بازی در اقتصاد ایران

راغفر به صنایع دیگر نیز اشاره می کندذوب آهن با آب منطقه اصفهان چه کار کرد؟ در مجلس در این مدت به دلیل بردن صنایع سنگین و معادن به همه استان ها بدون توجه به آمایش منطقه عملا منابع را در دل کویرها مدفون کردند. آیا دولت می خواهد  با همین شکل و روال به این صنایع ارز تزریق کند و یا می خواهد به مناطق توجه کند. پتروشیمی باید کنار خلیج فارس باشد نه در دل کویر و این خیانتی به صنعت و معدن کشور است. دولت با کدام برنامه و استراتژی می خواهد کار کند؟ آیا بر اساس همین تئوری ها می خواهد کار کند؟ در بخش ساختمان سازی و مسکن چه الویتی دارد؟ در این بخش در سال های قبل مشخص شد که پول و تزریق ارز نهایتا به اشتغال منجر نمی شود

او به وضعیت صنایع کوچک نیز چنین اشاره می کند:« در صنایع کوچک مثل فرش بافی ۱۲۰۰ مجوز صادر شده و ۸۰۰ تا از انها کار نمی کند و ۴۰۰ تا کار می کند که هر کدام از این ماشین های فرش بافی با ۱ میلیون دلار ارز از بلژیک وارد می شود آیا نباید اینها را شناسایی کرد که چرا کار نمی کنند و با چه شکلی کار می کنند؟ من فکر می کنم که در بخش اقتصاد باید تیم اقتصادی کشور و دکتر روحانی یک گزارش دقیقی از شرایط اقتصادی کشور و دلیل مشکلات به طور دقیق و عینی ارائه دهد و آن را به رهبری ارائه داده و برای رهایی از مشکلات تدابیری بیاندیشند. در اقتصاد ایران نهادهای نظامی انتظامی و نهادهای در قدرت دیگر حضور دارند که با حضور اینها خیلی از افراد حاضر نیستند در بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند. دولت باید به این پاسخ دهد آیا قرار است این نهادها در اقتصاد خصوصی کشور باشند و آیا حضور انها باعث نمی شود که ارز بیشتر نسبت به یک تولید کننده دیگر به دلیل قدرت در سایه خود بگیرند و دولت چه تدابیری دیده است؟ من فکر می کنم کسانی که این طرح را نوشته اند یا از اقتصاد ایران و مسائل ان اطلاعی ندارند و یا به مسئله خیلی اشراف ندارند. مشکل اقتصاد ایران تنهابا تزریق ارز حل نخواهد شد. من فکر می کنم آنچه منتشر شده پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور ما نیست

او به سرمایه اجتماعی دولت نیز چنین اشاره می کند:« بزرگترین سرمایه دولت اعتماد مردم است. دولت باید با برنامه دقیق راه های برون رفت از بحران را مطرح کند. دولت باید جلوی نهادهایی که در اقتصاد فعال هستند را بگیرد و اجازه ندهد حضور آنها به ضرر سایر بخش های خصوصی باشد. شرکت های خصوصی به دلیل حضور این نهادها حاضر نیستند به عرصه فعالیت قدم بگذارند. اقتصاد ایران درگیر سفته بازی و دلالی است. نظام بانکی با چه ساختاری می خواهد به این افراد کمک کند و چگونه می خواهد تقسیم ارز کند و با چه منابع و با چه کیفیت و مقداری. اگر در این طرح این اشکالات درنظر گرفته شود و این تناسب ها در صنایع در نظر گرفته شود امید است که اقتصاد کشور و مشکلات ان برطرف شود

اقتصاددانان همچنان در مورد موضوع سیاست های اقتصادی خروج از رکود به بحث و تبادل نظر می پردازند. دولت نیز تلاش کرده در جریان همایش سیاست های خروج از رکود، بخشی از نظرات اقتصاددانان را جمع آوری کند.

 

همچنین ببینید

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران:صنعت غذا در خطر رکود تورمی قرار دارد

چهاردهم مردادماه بسته جدید ارز اعلام شد؛ پس از تأیید بسته جدید ارزی در هیات ...