خانه > اخبار ویژه > گزارش بانک جهانی درخصوص «انجام کسب و کار»

گزارش بانک جهانی درخصوص «انجام کسب و کار»

بر پایه ایمیل ارسالی از سوی آی-او-یی به تاریخ ۱۸ نوامبر، به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مراتب ذیل را به آگاهی می رساند:

بانک جهانی آخرین گزارش خود از سری گزارش های سالانه در خصوص “انجام کسب و کار” را تحت عنوان Doing Business 2016 منتشر کرده است.

سنجش و ارزیابی کیفیت سیستم قوانین و مقررات و همچنین بازدهی و کارایی این مقررات در انجام کسب و کار، به همراه اصلاحات انجام شده در این سیستم توسط کشورها، از جمله محورهای اصلی لحاظ شده در این گزارش است.

در گزارش آمده است که در سال گذشته ۸۵ کشور دارای اقتصاد در حال توسعه ۱۶۹ مورد اصلاحات در زمینه بهبود کسب و کار به انجام رسانده اند که در مقایسه با ۱۵۴ مورد (اصلاحات) در سال ماقبل آن نشانگر افزایش روند این اقدامات اصلاحی می باشد.

کشور های غنی با در آمدی بالا، ۶۲ مورد بیشتر اقدامات اصلاحی به انجام رسانده ادد و به این ترتیب کل اصلاحات انجام شده در دوره فوق الذکر را به ۲۳۱ مورد در ۱۲۲ اقتصاد رسانده اند.

اغلب اصلاحات انجام شده جهت ارتقای کارایی و بازدهی چارچوب مقررات، همراه با کاهش هزینه های مربوطه و کاستن از پیجیدگی آنها، با بیشترین بهبود در وضعیت “شروع کسب و کار” تدوین شده است. برای مثال، از مجموع ۵۴ اقتصاد که ۳۳ تای آنها در حال توسعه بوده اند، هند معیار ضرورت داشتن حد اقل سرمایه و همچنین اخذ گواهی انجام کسب و کار را حذف کرده، و به این ترتیب وجود یک بروکراسی غیر ضروری برای کار آفرینی و یک انتظار ۵ روز را مرتفع نمود. و یا کنیا که با آسان کردن روال اداری پیش-ثبت نام، زمان شروع کسب و کار را به ۴ روز تقلیل داد.

با وجود این اقدامات میزان تلاش برای تقویت چارچوب ها و نهاد های حقوقی و قانونی کمتر بود. ۶۶ مورد اصلاحات انجام شده دراین زمینه تنها ۵۳ کشور را شامل می شد. بیشترین مورد از این دست اصلاحات تحت عنوان “اخذ اعتبار”، تنها در ۳۲ مورد بهبود وضعیت، آنهم به میزان نصف سهم کشورهای جنوب صحرای افریقا بود.

یک اقتصاد مدرن و پیشرفته نمی تواند بدون مقررات عمل کند ولی در عین حال با مقررات ضعیف، سخت و دست و پا گیر می تواند با وقفه و رکود روبرو شود. به گفته اقتصاد دان و نایب رئیس ارشد بانک جهانی، کاچیک باسو، Kaushik Basu، چالش بزرگ در واقع گام برداشتن در این مسیر باریک از طریق تدوین مقررات مناسب و لازم، و اجتناب از برقراری قوانین و مقرراتی است که مانع خلاقیت و نوآوری بوده، و سدی برای عملکرد واحد های کوچک و متوسط است.

در گزارش آمده است با توجه به منافع بسیار اقتصادی که از ارائه خدمات آن-لاین در تمامی زمینه ها، حاصل می شود، استفاده فزاینده از اینترنت توسط کارآفرینان مورد سنجش قرار گرفته است. ۵۰ مورد از اصلاحات سال پیش با هدف ارائه و یا بهبود سیستم های پرداخت مالیات آن-لاین، پردازش سند صادرات-واردات، و ثبت مالکیت و کسب و کار بوده است.

همچنین ببینید

اصلاحات فضای کسب و کار به سبک گرجی

گرجستان در شاخص سهولت کسب‌وکار از رتبه ۱۰۰ در گزارش سال ۲۰۰۶ بانک جهانی به ...