خانه > اخبار > بازنویسی رژیم تجاری ایران

بازنویسی رژیم تجاری ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات استراتژی دولت برای الحاق به سازمان جهانی تجارت)WTO( گفت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت رژیم تجاری ایران به وسیله یک تیم حقوقی مجهز بازنویسی میشود. ولی اله افخمی راد در گفتوگو با خبرنگار مهر از تشکیل تیمی »حقوقی- اقتصادی« برای بازنویسی رژیم تجاری ایران خبرداد و گفت: به نظر میرسد با توجه به فضای مساعد بین المللی و عزم دولت برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، بتوانیم ظرف ۴ سال آینده به این سازمان ملحق شویم اما به هرحال باید اصلاحاتی را نیز پیش از ورود به این سازمان در اقتصاد و تجارت خود صورت دهیم که مورد پذیرش اعضای سازمان جهانی تجارت است. وی افزود: بر این اساس به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تیمی متشکل از افراد اقتصاددان، حقوقدان و کارشناسان تجارت بین الملل تشکیل شده تا گزارش رژیم تجاری ایران را به روزرسانی کرده و به نوعی براساس شرایط امروز، بازنویسی کنند. افخمی راد ادامه داد: مجموعه سیاستها و تدابیر دولت نشان میدهد برای الحاق به سازمان جهانی تجارت برنامه دارد و با جدیت کار را دنبال میکند، چراکه بر این باور است که الحاق به سازمان جهانی تجارت و رفتن به سمت تجارت با تمامی کشورهای دنیا در چارچوب قواعد بین المللی، برای اقتصاد ایران یک الزام است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت در الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت جدی است و همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید دارد باید اقتصاد ایران را به سمتی پیش بریم که در فضای رقابتی بتواند با سایر کشورهای دنیا رقابت کند.

همچنین ببینید

سفیر اندونزی: بهبود تعرفه، راه تحقق هدف 2میلیارد دلاری تجارت با ایران است

سفیر اندونزی در تهران در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ...