خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > بازنویسی رژیم تجاری ایران

بازنویسی رژیم تجاری ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات استراتژی دولت برای الحاق به سازمان جهانی تجارت)WTO( گفت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت رژیم تجاری ایران به وسیله یک تیم حقوقی مجهز بازنویسی میشود. ولی اله افخمی راد در گفتوگو با خبرنگار مهر از تشکیل تیمی »حقوقی- اقتصادی« برای بازنویسی رژیم تجاری ایران خبرداد و گفت: به نظر میرسد با توجه به فضای مساعد بین المللی و عزم دولت برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، بتوانیم ظرف ۴ سال آینده به این سازمان ملحق شویم اما به هرحال باید اصلاحاتی را نیز پیش از ورود به این سازمان در اقتصاد و تجارت خود صورت دهیم که مورد پذیرش اعضای سازمان جهانی تجارت است. وی افزود: بر این اساس به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تیمی متشکل از افراد اقتصاددان، حقوقدان و کارشناسان تجارت بین الملل تشکیل شده تا گزارش رژیم تجاری ایران را به روزرسانی کرده و به نوعی براساس شرایط امروز، بازنویسی کنند. افخمی راد ادامه داد: مجموعه سیاستها و تدابیر دولت نشان میدهد برای الحاق به سازمان جهانی تجارت برنامه دارد و با جدیت کار را دنبال میکند، چراکه بر این باور است که الحاق به سازمان جهانی تجارت و رفتن به سمت تجارت با تمامی کشورهای دنیا در چارچوب قواعد بین المللی، برای اقتصاد ایران یک الزام است. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت در الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت جدی است و همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید دارد باید اقتصاد ایران را به سمتی پیش بریم که در فضای رقابتی بتواند با سایر کشورهای دنیا رقابت کند.

همچنین ببینید

ثبات؛ مهمترین دستاورد اقتصادی دولت

مهم‌ ترین دستاورد و نقطه قوت دولت در عرصه اقتصادی به باور کارشناسان، ثبات و ...