خانه > اخبار ویژه > تجربه 7 کشور در اخذ مجوز

تجربه 7 کشور در اخذ مجوز

در نتیجه یا ارتباطات بین دستگاهی به‌طور ساختارمندی، شکل نگرفته یا اگر ارتباطاتی به وجود آمده است، بسیار پراکنده و بدون تبعیت از یک استاندارد واحد به نظر می‌رسد. به تازگی دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ایفای این وظیفه مهم را به عهده گرفته است. ۶- تفسیر به رای دستگاه‌ای اجرایی از قوانین: این مورد اگر منجر به عدم ایجاد ارتباط بین دو سازمان نشود، قطعا باعث کندی یا افت کیفیت آن (ماندن در سطح حداقلی) می‌شود. ۷- وجود قوانین و مقررات مخل: وجود قوانین و مقررات متفاوت و بعضا متضاد یا مزاحم باعث می‌شود تا دستگاه‌ها به آن قانون یا مقرره‌ای که نفع بیشتری برای آنها به همراه دارد، استناد کنند. ۸- دیدگاه‌های سختگیرانه: در بسیاری از موارد دیدگاه‌های سختگیرانه درون سازمانی مانع ایجاد ارتباط با دستگاه‌های دیگر یا منجر به کندی اقدام می‌شود. ۹- نبود نظام انگیزشی مناسب برای اجرا یا عدم اجرای پنجره واحد. ۱۰- ناکارآمدی پیمانکاران نرم‌افزاری دستگاه‌ها. ۱۱- ضعف زیرساختی و تجهیزاتی دستگاه‌های اجرایی. ۱۲- توزیع نامتقارن زیرساخت‌های ارتباطی در سطوح استانی و ملی. ۱۳- عدم فرهنگسازی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام کارها در بین مردم به‌عنوان ارباب رجوع. ۱۴- عدم مطالبه‌گری عمومی از دستگاه‌ها: تا زمانی که این مطالبه عمومی ایجاد نشود، کمتر سازمانی به‌صورت خود خواسته به سمت ایجاد پنجره واحد حرکت می‌کند. ۱۵- ناهمگون بودن سطح تحصیلی و فرهنگی اربابان رجوع یک سازمان. ۱۶-پنجره واحد منافی قدرت برای برخی از کارکنان دستگاه‌ها. ۱۷- وجود مقاومت بدنه سازمانی دستگاه‌های اجرایی در مقابل تغییرات:‌ همواره بدنه سازمانی دستگاه‌ها در لایه‌های مختلف در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند. یکی از این تغییرات، تغییر فرآیندهای خدمت دهی یا صدور مجوزها از شکل غیرالکترونیکی به الکترونیکی است که به‌صورت طبیعی با مقاومت کارکنان سازمان برای پذیرفتن آن مواجه خواهد شد.

همچنین ببینید

در راستای ترغیب سرمایه‌گذاران در صنایع کوچک صورت می‌گیرد/ مجوز یک روزه برای کسب‌و‌کار

در راستای ترغیب سرمایه‌گذاران در صنایع کوچک صورت می‌گیرد/ مجوز یک روزه برای کسب‌و‌کار

فرآیند صدور جواز کسب و کار برای صنایع کوچک یک روزه می‌شود. اصلاح روند صدور ...