خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > مجلس شورای اسلامی > پایش محیط کسب وکار ایران در بهار 1394

پایش محیط کسب وکار ایران در بهار 1394

مؤلفه های محیط کسب وکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند. محیط کسب وکار عمدتاً در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می شود، زیرا بنگاههای بزرگ تا حدودی میتوانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه هایشان را مهار کنند، اما بنگاههای کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

 

برای مشاهده و دریافت فایل مربوطه کلیک کنید

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

تمدید مهلت ارسال مدارک

مدیر کل دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ...