خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارشات > اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ها

درس آموزی از حوادث

در راستای تحقق سیاست ها و خط ومشی نظام جامع HSEE و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هرکدام از حوزه های ایمنی، بهداشت، محیط زیست، و انرژِ در سطح واحدهای صنعتی و معدنی به پیوست های زیر توجه بفرمایید

ادامه نوشته »

استفاده از ظرفیتهای موجود در ماده132 قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی غیردولتی دارای فعالیت های تولیدی، صنعتی و معدنی

استفاده از ظرفیتهای موجود در ماده۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی غیردولتی دارای فعالیت های تولیدی، صنعتی و معدنی به شرح زیر می باشد.

ادامه نوشته »