خانه > اخبار > آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

 

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل خانه تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از میرزای شیرازی، پلاک ۲۸۱ برگزار می گردد حضور بهم رسانند. حضور اعضای محترم، وکلی قائم مقام یا نمایندگان آن ها جهت دریافت برگ ورود به جلسه تنها با ارائه معرفی نامه معتبر میسر می باشد.

 درخواست می شود چنانچه عضوی از اعضا ء محترم آن انجمن که آمادگی و شرایط نامزد شدن برای انتخابات هیئت مدیره و بازرس خانه را دارند، مدارک مربوطه اعم از (اساسنامه انجمن، آخرین تغییرات روزنامه رسمی ،کپی شناسنامه و کپی کارت ملی، معرفی نامه و تاییدیه انجمن)را تا روز شنبه مورخ۱۱/۰۲/۹۵ به این دفتر ارسال فرمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴.
  • استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴.
  • بررسی و تصویب صورت های مالی ( ترازنامه، سود و زیان و….) سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴.
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال از تاریخ مجمع.
  • انتخاب بازرس (اصلی و علی البدل ) قانونی برای سال مالی ۱۳۹۵.
  • انتخاب روزنامه های کثیرالاانتشار جهت هرگونه دعوت و آگهی های منتشره .
  • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

p8