خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی شد

ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی شد

جناب آقای ابوالحسن خلیلی در تاریخ ۹۴/۷/۱۹ به  سمت دبیری انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران منتخب گردید.

خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران این انتخاب شایسته را خدمت ایشان و صنعتگران این خاک تبریک عرض مینماید.

اعضای هیئت مدیره و پرسنل خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران آرزوی موفقیت روز افزون را برای شما دارد

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

ابوالحسن خلیلی

تغییرات در انجمن روغن نباتی/ سرپرست انجمن روغن نباتی معرفی شد

تغییرات در صنعت روغن نباتی با تغییر دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی آغاز شد. ...