خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > حضور مستمر خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

حضور مستمر خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

بر طبق موضوع تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ۱۷ ماده و ۶ تبصره مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ تصویب گردید.

خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران از اعضاء اصلی تشکیل این شورا در سطح استان تهران و نیز در سطح ملی (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ایران) میباشد.لذا کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از صنعتگر,معدنکار,نجار,شرکتهای خدماتی,انجمنها, تشکلهای مردومی و …. میتوانید مشکلات خودرا با مستندات جهت طرح و بررسی در شوراهای مذکور به دبیرخانه خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران ارسال نمائید.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

وزیر کار

خبرهای خوب برای کارگران در سال آینده

وزیر کار با بیان اینکه سفره‌های کارگری نباید از تورم کمتر باشد پیش بینی کرد ...