خانه > اخبار ویژه > حضور مستمر خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

حضور مستمر خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی

بر طبق موضوع تبصره ۱ ماده ۷۵ قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ۱۷ ماده و ۶ تبصره مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ تصویب گردید.

خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران از اعضاء اصلی تشکیل این شورا در سطح استان تهران و نیز در سطح ملی (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ایران) میباشد.لذا کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از صنعتگر,معدنکار,نجار,شرکتهای خدماتی,انجمنها, تشکلهای مردومی و …. میتوانید مشکلات خودرا با مستندات جهت طرح و بررسی در شوراهای مذکور به دبیرخانه خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران ارسال نمائید.

همچنین ببینید

وزیر کار

خبرهای خوب برای کارگران در سال آینده

وزیر کار با بیان اینکه سفره‌های کارگری نباید از تورم کمتر باشد پیش بینی کرد ...