خانه > اخبار ویژه > فرمهای خود اظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن سال 1402

فرمهای خود اظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن سال 1402

فرمهای خود اظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن به شرح زیر می باشد.

 

 

فرم  معرفی پیشکسوتان نمونه سال ۱۴۰۲ صنعتی ،معدنی و صنایع معدنی

پرسشنامه انتخاب واحد صنعتی نمونه سال ۱۴۰۲

دستورالعمل نحوه تکمیل فرمهای معرفی  بهره برداران معادن ، مکتشفین و پیشکسوتان معدنی نمونه سال ۱۴۰۲

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

برگزاری نمایشگاه صنعت وتجارت افغانستان