خانه > اخبار ویژه > لایحه اصلاح قانون معادن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد

لایحه اصلاح قانون معادن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد

از سوی رئیس جمهوری:لایحه اصلاح قانون معادن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد رییس جمهوری، لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ را برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به این که از یک سو براساس تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذی ربط برای صدور پروانه اکتشاف در مناطق ازجمله حوزه های مواد پرتوزای بیش از حد مجاز اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده  ۲۴ مکرر قانون نامبرده ارجاع میشود و ارجاع اعتراض به هیات موصوف منجر به ورود غیرتخصصی و ایجاد مخاطرات انسانی ، تهدید سلامت شهروندان و هدر رفت منابع راهبردی کشور میشود و از سوی دیگر، مسائل فنی و توجیهات زیست محیطی و ارزشها و کاردکردهای مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و ضوابط زیست محیطی خاص حاکم بر فعالیتهای معدنی خارج از تخصص اعضای این هیات است، بنابراین لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در ماده واحده این لایحه آمده است: در انتهای تبصره ۵ الحاقی ماده۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ عبارت سازمانهای انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنا هستند اضافه میشود. در تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ آمده است: تبصره ۵ ـ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع میشود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز درباره آن تعیین تکلیف شود. جلسات این هیات حداقل با حضور ۵ نفر رسمیت مییابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الجرا است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

همچنین ببینید

حمایت دولت؛ شرط ورود سرمایه‌گذار به معادن

انجام مطالعات اکتشافی تا بهره‌برداری و تولید محصولات معدنی ضمن داشتن ریسک بالا، سرمایه‌های بالایی می‌طلبد.