خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارشات > مصوبات

مصوبات

تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاههای اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده در ((سامانه تدارکات الکترونیکی دولت))

تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاههای اجرایی اعم از خرید، مناقصه و مزایده در ((سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)) به شرح زیر می باشد.

ادامه نوشته »

تصویب نامه در خصوص اقدامات ضد قیمت شکنی(دامپینگ) به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت گذاری شده اند.

تصویب نامه در خصوص اقدامات ضد قیمت شکنی(دامپینگ) به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت گذاری شده اند.

ادامه نوشته »