خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارشات > مصوبات

مصوبات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن عرضه و معامله کل محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن عرضه و معامله کل محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به شرح زیر است:

ادامه نوشته »

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اصطلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه ها بدون تغییر در حقوق ورودی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین اصطلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه ها بدون تغییر در حقوق ورودی به شرح زیر است

ادامه نوشته »

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجازه دادن به کارخانجات آردسازی سراسر کشور در چارچوب مفاد ابلاغی دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهادکشاورزی به شرح زیر می باشد.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجازه دادن به کارخانجات آردسازی سراسر کشور در چارچوب مفاد ابلاغی دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهادکشاورزی به شرح زیر می باشد.

ادامه نوشته »

تصویب نامه درخصوص ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی مستمر

تصویب نامه درخصوص ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی مستمر و برخط داده ها و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

ادامه نوشته »