خانه > گزارشات > مصوبات > آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

دانلود فایل۱

دانلود فایل ۲

همچنین ببینید

آیین نامه اجرایی ماده(77) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394-

آیین نامه اجرایی ماده(۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- به شرح زیر می ...