خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارشات > مصوبات > آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

برای مشاهده و دریافت این آیین نامه کلیک کنید

همچنین ببینید

روزهای خوب تولید در جاده مخصوص

آمار تولید ۱۰ ماه امسال خودروسازان داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، سه ...