خانه > اخبار ویژه > آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مطابق بند (الف) ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری خواهد بود.
در این خصوص، شورای اقتصاد دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی را طی مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ تصویب کرد. در همین خصوص هیئت وزیران نیز در جلسه ۵/۷/۱۳۹۴آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آیین نامه، فهرست پروژه های قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه و سازمان نیز ظرف ده روز فهرست پروژه های یادشده را در پایگاه اطلاع رسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانه‌های ارتباط جمعی اعلام نماید.

همچنین ببینید

روز پایانی معاملات هفته بورس به روایت نمودار

گره حق تقدم های پارس خودرو باز می شود/برگزاری جلسه بورس با سهامدار عمده برای یافتن راهکار

معاون بازار شرکت بورس تهران از تشکیل جلسه ای با نمایندگان سهامدار عمده پارس خودرو ...