خانه > رویدادها > انتقال ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به وزارت راه و شهرسازی

انتقال ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به وزارت راه و شهرسازی

هیئت وزیران، ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را اصلاح کرد.

هیئت وزیران، ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را اصلاح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ را به شرح زیر اصلاح کرد:
۱- عبارت های “و استقرار دبیرخانه نمایندگان ویژه رییس جمهور” و “با ریاست یکی از نمایندگان ویژه رییس جمهور به عنوان رییس ستاد با حکم رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری” حذف می شود.
لازم به ذکر است ماده (۲۳) آیین نامه مذکور به شرح زیر به تصویب رسیده بود: “به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و استقرار دبیرخانه نمایندگان ویژه رییس جمهور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با ریاست یکی از نمایندگان ویژه رییس جمهور به عنوان رییس ستاد با حکم رییس‌جمهور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد.”
۲- همچنین با الحاق (۳) تبصره به ماده مزبور مقرر شده است:
– ستاد با کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت راه و شهرسازی مستقر می گردد تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکیلات آن وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصلاحات ساختاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در قالب پست های سازمانی موجود آن وزارتخانه فعالیت نماید.
– وزارت راه و شهرسازی با همکاری و هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ضمن انجام اقدامات زیر، پیشنهادهای تنقیحی لازم را برای اصلاح یا حذف احکام و مقررات موجود ارایه نماید.
الف- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشته و مربوط به دستگاه-های خاص می باشد و انتقال آنها به دستگاه مربوط.
ب- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه تصمیم گیری و تصویب داشته و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور تعیین تکلیف آنها به هیئت وزیران.
ج- احصای وظایف و اختیارات پیش بینی شده در مصوبات و مقررات برای نمایندگان ویژه رییس جمهور (سابق) موضوع بند (الف) ماده (۱) و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور.
– کارگروهی مرکب از معاونین ذی ربط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه وضعیت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشخص و تسویه نمایند.
در پایان مقرر شده است گزارش چگونگی اجرای این تصویب نامه به صورت ماهانه توسط وزیر راه و شهرسازی به هیئت وزیران ارایه می‌شود.

همچنین ببینید

تصویب نامه شماره 128304/ت52075 ه هیئت وزیران

تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۰۴/ت۵۲۰۷۵ ه هیئت وزیران در زیر قابل مشاهده است.