خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > مصوبات رفع مشکلات مالیاتی

مصوبات رفع مشکلات مالیاتی

مصوبات مرتبط با شانزدهمین گفتگو در خصوص رفع مشکلات مالیاتی بخش اقتصادی

برای دریافت و مشاهده کلیک کنید

مصوبات رفع مشکلات مالیاتی

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

موانع مهم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت کدامند؟

مشاور موسسه بین‌المللی انرژی درمورد موانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت کشور با تاکید ...