خانه > اخبار ویژه > معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بخشنامه کرد: شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر

معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بخشنامه کرد: شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای خطاب به روسا و مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور موارد شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومی مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، بخشنامه فوق الاشاره از سوی علیرضا طاری بخش به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد در اجراء با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰صادر و ابلاغ شده است.
این گزارش می افزاید متن کامل بخشنامه صادره از سوی معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر می باشد:
۱- وفق مقررات بند (۱۲) ماده ( ۱۲ ) و حکم ماده ( ۴۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ، مشمول مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
۲- ارائه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل مسافر ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.
۳- در صورتی که فعالان اقتصادی مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل نمایند و درآمد تحصیلی آنان ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد در این صورت ارائه خدمات مزبور از مصادیق معافیت بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات برارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
۴- موسسات حمل و نقل و تحصیل کنندگان کالا یا خدمت صرفنظر از شمول یا عدم شمول در این نظام مادامی که کالاها و خدمات موضوع این قانون (غیر معاف) را از مودیان مشمول و ثبت نام شده این نظام مالیاتی تحصیل می نمایند ، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتیبات و مقررات یاد شده خواهند بود.
در ادامه این بخشنامه تاکید شده است: در این چارچوب در صورتی که اشخاص مزبور به عرضه توام خدمات مشمول و معاف موضوع این قانون اشتغال داشته باشند رعایت مقررات و ترتیبات مقرر دراین قانون ( از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر) درخصوص فعالیتهای انجام شده براساس ترتیبات و مقررات مفاد مواد (۱۷) و (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، الزامی خواهد بود.

همچنین ببینید

اخبار خوش مالیاتی برای تولیدکنندگان/حذف مالیات ارزش افزوده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده را مانع جدی پیش ...