خانه > گزارشات > مصوبات > موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند

موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند

هیئت وزیران، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند اقدام نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

همچنین ببینید

مصوبه مشکلات بنگاههای اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی

مصوبه مشکلات بنگاههای اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.