خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارشات > مصوبات > آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

برای مشاهده و دریافت این آیین نامه کلیک کنید

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

download

دستورالعمل اجرایی بند چ ماده38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقائ نظام مالی کشور

دستورالعمل اجرایی بند چ ماده۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقائ نظام مالی ...