خانه > رویدادها > بزرگداشت سی و هفت سال مجاهدت جهادگران عرصه کار و تولید در راه آرمان های امام و انقلاب

بزرگداشت سی و هفت سال مجاهدت جهادگران عرصه کار و تولید در راه آرمان های امام و انقلاب

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزار می نماید:

بزرگداشت سی و هفت سال مجاهدت جهادگران عرصه کار و تولید در راه آرمان های امام و انقلاب

4444

توضیحات نحوه ثبت نام

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید    http://iranhim.ir/main/fa/tolidemelli