خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > رویدادها > بزرگداشت سی و هفت سال مجاهدت جهادگران عرصه کار و تولید در راه آرمان های امام و انقلاب

بزرگداشت سی و هفت سال مجاهدت جهادگران عرصه کار و تولید در راه آرمان های امام و انقلاب

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزار می نماید:

بزرگداشت سی و هفت سال مجاهدت جهادگران عرصه کار و تولید در راه آرمان های امام و انقلاب

4444

توضیحات نحوه ثبت نام

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید    http://iranhim.ir/main/fa/tolidemelli

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html