خانه > اخبار > آزادسازی مرحله دوم محدوده های معدنی

آزادسازی مرحله دوم محدوده های معدنی

پیرو بخشنامه های شماره ۶۰/۲۳۲۲۷۶ مورخ ۹۵/۱۰/۲۸ و ۶۰/۲۴۰۰۳۲ مورخ ۹۵/۱۱/۶ اعلام می دارد آزادسازی مرحله دوم محدوده های معدنی در روز سه شنبه مورخ۹۵/۱۲/۱۰ساعت ۱۰صبح انجام خواهد شد.