خانه > گزارشات > آمار > ده استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی دارند

ده استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی دارند

۱۰ استان کشور دارای نرخ بیکاری تک رقمی و ۲۱ استان دیگر دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند.

به گزارش مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۴ نشان می دهد، دو استان کرمان با ۶.۵ درصد کمترین و چهارمحال و بختیاری با ۱۶ درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور به خود اختصاص داده اند.

استان های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و مرکزی نیز دارای نرخ بیکاری کمتر از هشت درصد هستند و به غیر از استان چهارمحال و بختیاری، فقط استان کرمانشاه دارای نرخ بیکاری بیش از ۱۵ درصد است.

نتایج نشان می دهد نرخ بیکاری ۱۹ استان کشور از میانگین نرخ بیکاری تابستان ۹۴ (۱۰.۹درصد) بیشتر است.

استان های اصفهان و خراسان رضوی با اینکه صنعتی و همچنین دارای رتبه های بالا از نظر جذب گردشگر هستند، اما نرخ بیکاری بیش از ۱۳ درصد را تجربه می کنند.

مقایسه تابستان امسال نسبت به فصل مشابه ۹۳ نشان می دهد وضعیت بیکاری نه تنها بهبود نیافته بلکه این نرخ از ۹.۵ درصد به ۱۰.۹ درصد رسیده است. به عبارتی در فاصله این دو فصل ۱.۴ درصد بر نرخ بیکاری افزوده شده است.

همچنین ببینید

هر ۶ گردشگر خارجی یک گره از بیکاری می‌گشاید

آثار ناشی از فعالیت گردشگری در بازار کار و تامین اشتغال باعث شده این مهم ...