خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > اخبار خانه > سومین جلسه از سلسله نشستهای خانه تهران و اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان تهران

سومین جلسه از سلسله نشستهای خانه تهران و اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان تهران

سومین جلسه از سلسله نشستهای خانه تهران و اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده استان تهران با محوریت صنعتگران حوزه برق و نیرو برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاونین محترم اداره مالیات بر ارزش افزوده استان تهران آقایان: حاج قاسمی ، مولایی ، بارگاهی و نمایندگان سندیکا صنعت برق ایران تشکیل گردید ،به بحث و بررسی مشکلات و ابهامات مطروحه از سوی صنعتگران این حوزه پرداخته شد.

عمده مشکلات مطروحه در باب:

۱- بهنگام خرید از شرکتهایی که بدلیل نداشتن فاکتورهای سربرگ دار یا فاکتورهای فروش طبق فرمت دارایی ، اعتبار خرید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوسیله شرکت، توسط ممیز دارایی مورد قبول واقع نمی گردد و بهنگام رسیدگی مجدداً از شرکت مالیات مطالبه میگردد. درحالیکه قبلا” به مشتری پرداخت و او هم به دارایی پرداخت نموده است.

۲- بهنگام بررسی اسناد خرید و کنترل صحت شماره اقتصادی و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،  توجه به تاریخ وقوع خرید در صورتیکه موارد فوق دارای اعتبار میباشند نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام میگردد . باعنایت به بروز نبودن رسیدگی اسناد توسط دارایی و رسیدگی در سالهای آتی(بعنوان مثال اسناد سال ۹۱ این شرکت در سال ۹۴ مورد رسیدگی واقع گردیده است ) در صورت ابطال و یا عدم صحت شماره اقتصادی در تاریخ رسیدگی ، اسناد مذکور توسط دارایی مورد قبول واقع نگردیده و نسبت به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مضاعف اقدام می گردد .

        

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

طیب‌نیا:برای نخستین‌بار در 5 دهه اخیر سهم نفت دردرآمدهای دولت کمتر از مالیات شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن منابع درآمدی ...