خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > گرامی داشت هفته دولت

گرامی داشت هفته دولت

شهید محمد علی رجایی: مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند، آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس!
هفته دولت مبارک

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html

همچنین ببینید

همزمان با هفته دولت چرخ های چوکا دوباره به حرکت در آمد

مسئول روابط عمومی شرکت چوکای رضوانشهر گفت: در آخرین روز از هفته دولت چرخ های ...