خانه > بایگانی برچسب: برگزاری دوره های آموزشیمفاهیم مدیریت های علمی و نوین

بایگانی برچسب: برگزاری دوره های آموزشیمفاهیم مدیریت های علمی و نوین

برگزاری دوره های آموزشی

شرکت نوسازی صنایع ایران با سابقه مدیریت و برگزاری بیش از هزار دوره آموزشی و آشنا نمودن بیش از ۲۰/۰۰۰ نفر بالغ بر ۱۶۰/۰۰۰ نفر روز از مدیران ارشد میانی و کارشناسان بنگاه های اقتصادی با مفاهیم مدیریت های علمی و نوین , ابزار ها و سیستمهای مدیریت کیفیت و ...

ادامه نوشته »