خانه > بایگانی برچسب: تسهيلات

بایگانی برچسب: تسهيلات

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به بند(۱) تصویبنامه شماره ۱۷۱۳۴۳-۵۰۵۸۲۰ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۴ هیآت محترم وزیران (تصویر پیوست) وبا توجه به وضعیت اقتصادی وبه منظور حمایت از تولید وتکریم مودیان محترم مالیاتیِ؛بنا به اختیارحاصل از ماده ۱۹۱ ...

ادامه نوشته »