خانه > بایگانی برچسب: راهکارهای توسعه مبادلات

بایگانی برچسب: راهکارهای توسعه مبادلات

لزوم برقراری تجارت آزاد میان ایران و آذربایجان

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه ایران نتوانسته در بازار آذربایجان،سهم درخوری به خود اختصاص دهد گفت:یکی از راهکارهای توسعه مبادلات میان ایران و کشورهای همجوار تجارت آزاد است.

ادامه نوشته »