خانه > اهداف

اهداف

خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران

موضوع و اهداف

۱- کمک به توسعه صنعت استان و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید، اشتغال و درآمد ملی

۲- کمک به رفاه عمومی اهالی استان و در نهایت مردم کشور با افزایش درآمد سرانه.

۳- کمک به ارتقاء فرهنگ صنعت استان به منظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، تکنولوژیکی و دفاعی کشور

۴- کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد استان و در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات صنعتی، معدنی استان در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی، علمی و فن آوری صنعت، معدن و تجارت استان.

۵- کمک به تقویت تشکلهای تخصصی صنعتی و معدنی و تحقق مشارکت آنها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور.

۶- اتخاذ تصمیمات لازم در جهت معرفی و پیشبرد سیاستها و استراتژیهای کلان صنایع کشور.

۷- همکاری با دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط در تهیه و تدوین سیاستها، خط مشی های (یکساله و پنجساله) توسعه صنعتی و معدنی پشتیبانی های خدمات نرم افزاری و تحقیقات و توسعه صادرات صنعتی و معدنی .

۸- هدایت صنایع به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید

۹- مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها، کسب بازارهای جدید و بهره گیری از توانائیهای تکنولوژیکی آن کشورها.

۱۰- جلب همکاری بانکها در تامین نیاز انجمنهای تخصصی و واحدهای تحت پوشش آنها.

۱۱- توسعه همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی در جهت توسعه تکنولوژی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز انجمن های تخصصی عضو.

۱۲- پشتیبانی حقوقی از تشکل های عضو.

۱۳- کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت تولیدات واحدهای استانی.

۱۴- کمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء توانائیهای فنی و تخصصی انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آنها.

۱۵- کمک به توسعه پیمانکاریها و زنجیره های تولید واحدهای تولیدی عضو تشکل ها با صنایع متوسط و بزرگ داخلی و خارجی.

۱۶- ایجاد  بانک اطلاعاتی مورد نیاز اعضاء

۱۷- فراهم نمودن زمینه خریدهای کلان مورد نیاز اعضاء

۱۸- برگزاری همایش روز ملی صنعت، معدن و حقوق مصرف کنندگان استان تهران و همچنین سایر همایش‌ها و جشنواره‌ها و کنفرانسهای علمی تخصصی موردنیاز اعضاء

۱۹- کمک به افزایش بهره وری در واحدهای صنعتی و معدنی استان

۲۰- کمک به توسعه همکاری انجمنهای تخصصی عضو استان با یکدیگر و با انجمنهای تخصصی دیگر استانها و مجامع مشابه در سطح کشور

۲۱- انجام مطالعه و شناسایی مشکلات مشترک واحدهای عضو انجمن های تخصصی( با حمایت و همکاری دولت)

۲۲- کمک به ایجاد آزمایشگاه های مشترک حساس مورد نیاز اعضاء انجمن های تخصصی استانی

۲۳- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی،  معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحدهای صنعتی استانی و راهنمائی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق

۲۴- کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکتهای فعال در بازار سرمایه با هدف تامین نیازهای مالی بخش صنعت استان

۲۵- کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی، فنون، تجربیات خارجی در جهت اقتصاد و صنایع