خانه > اخبار > انتشار کتابچه “مروری برمناطق آزاد و ویژه کشور”

انتشار کتابچه “مروری برمناطق آزاد و ویژه کشور”

چکیده:

جهانی شدن، سیاستهای آزادسازی و تجارت آزاد مسیری است که هم اکنون همه ی کشورها سعی میکنند از راههای مختلف به آن وارد شده و از این طریق با دستیابی به رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی جایگاه منطقه ای خود را ارتقا بخشند.

از اینرو یکی از اقداماتی که از سالها پیش در این زمینه انجام شده، ایجاد مناطق آزاد تجاری است. مناطق آزاد تجاری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین راههای انتقال تکنولوژی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه است. کشور ما نیز، از پیش از انقلاب اسلامی به این مهم رسیده بود که برای حضور قدرتمندتر در عرصه ی جهانی باید قدمهایی عملی بردارد که زمینه ساز رشد اقتصادی گردد. بنابراین از همان سالها اندیشه ایجاد مناطق آزاد در کشورما نیز شکل گرفت. پس از انقلاب نیز این سیاستها پی گرفته شد. اما با گذشت سالها ما در رسیدن به اهداف خود برای ایجاد مناطق آزاد، از جمله در زمینه ی انتقال تکنولوژی از طریق این مناطق بسیار ناموفق بوده ایم.

 

برای مشاهده متن کتاب به   اینجا   مراجعه نمایید.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آغاز به کار کرد

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از آغاز به کار رسمی سامانه این ستاد ...