خانه > اخبار > بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص استفاده از پیام رسان های مجاز داخلی در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات

بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص استفاده از پیام رسان های مجاز داخلی در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات

بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص استفاده از پیام رسان های مجاز داخلی در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات

متن بخشنامه