خانه > دسته‌بندی نشده > استان‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری صنعتی

استان‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری صنعتی

آمار اعلام شده در هفت ماه منتهی به مهر۹۳ بیانگر آن است که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در پنج استان فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر و آذربایجان شرقی  صورت گرفته و مناطق آزاد اقتصادی با کمترین حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر بیشترین حجم سرمایه‌گذاری به پروژه‌هایی با پیشرفت صفر تا ۲۰ درصد اختصاص داشته است.
براساس آمار اعلام شده حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۴ هزار و ۶۵ تریلیون و ۹۰۸ میلیارد ریال بوده است. سرمایه‌ای که در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد به ۴۴۳ تریلیون و ۵۲۶ میلیارد ریال، پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد ۳۳۲ تریلیون و ۸۲۸ میلیارد ریال و پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد برابر با ۲۳۲ تریلیون و ۹۲۴ میلیارد‌ریال بوده است. اما در این مدت کمترین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد صورت گرفته به طوری که در برخی از استان‌ها هیچ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با این پیشرفت صورت نگرفته است. سرمایه تخصیص یافته در پروژه‌های با پیشرفت ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برابر با ۱۷۴ تریلیون و ۹۱۱ میلیارد ریال بوده است.
براساس جدول اعلام شده می‌توان گفت کمترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در پروژه‌های صنعتی در هفت ماه منتهی به مهر ماه به مناطق آزاد اقتصادی اختصاص داشته است، به طوری که مناطق آزاد ماکو، اروند، کیش، انزلی و ارس کمترین حجم سرمایه‌گذاری را داشته‌اند و برخی از این مناطق هیچ سرمایه‌گذاری صورت نداده‌اند.

 استان‌های پیشتاز
 براساس آمار مذکور در هفت ماه منتهی به مهر ماه سرمایه‌گذاری صورت گرفته در پروژه‌های باپیشرفت فیزیکی۰تا۲۰ درصد در استان فارس برابر با ۳۲۰ تریلیون و ۷۷۸ میلیارد ریال بوده  که این استان را پیشتاز در سرمایه‌گذاری صنعتی کرد. اما سرمایه‌گذاری صورت گرفته در استان کرمان به عنوان دومین استان نیز برابر با ۲۶۵ تریلیون و ۸۰۸ میلیارد ریال بوده است. خوزستان نیز در این مدت در مجموع موفق به سرمایه‌گذاری ۲۵۰ تریلیون و ۶۴۰ میلیارد ریال شده است، اما سرمایه‌گذاری در استان بوشهر در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۲۴۴ تریلیون و ۲۰۲ میلیارد ریال بوده و آذربایجان شرقی نیز بالغ بر ۲۳۵ تریلیون و ۲۷۳ میلیارد ریال در این مدت سرمایه‌گذاری صنعتی صورت داده است. اما کمترین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۰ تا ۲۰ درصد در منطقه آزاد ماکو صورت گرفته به طوری که در هفت ماه منتهی به مهر سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این استان برابر با ۵/۸۶ میلیارد ریال صورت گرفته است. منطقه آزاد اروند نیز سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد ریال داشته است. سرمایه‌گذاری صنعتی صورت گرفته در منطقه آزاد کیش نیز برابر با ۸/۲۸۸ میلیارد ریال بوده و منطقه آزاد انزلی نیز سرمایه‌ای بالغ بر ۶/۸۸۴میلیارد ریالی در این مدت صورت داده است.
نکته قابل توجه در آمار اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی هیچ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد و ۴۰ تا ۶۰ درصد در مناطق آزاد انزلی، ماکو، کیش و اروند صورت نگرفته است و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیز در مناطق آزاد انزلی، کیش و اروند صفر بوده است.   با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت روند پیشرفت پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد دارند  در برخی استان‌ها از جمله مناطق آزاد بسیار کند است و برخی از پروژه‌ها نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری به طور کامل متوقف شده‌اند.

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

در راستای تسهیل در تجارت انجام شد؛ پیوستن سازمان استاندارد به کمیته‌های بین‌المللی استاندارد در دولت سیزدهم

مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد با اشاره ...