خانه > اهداف

اهداف

خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران

موضوع و اهداف

 1. کمک به توسعه صنعت استان و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید,اشتغال و درآمد ملی
 2. کمک به رفاه عمومی اهالی استان و در نهایت مردم کشور با افزایش درآمد سرانه.
 3. کمک به ارتقاء فرهنگ صنعت استان به منظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی,سیاسی,اجتماعی,علمی,تکنولوژی و دفاعی کشور.
 4. کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت در اقتصاد استان و در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات صنعتی ,معدنی استان در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ,علمی و فن آوری.
 5. کمک به تقویت تشکلهای تخصصی صنعتی و معدنی و تحقق مشارکت آنها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماع و فرهنگی کشور
 6. اتخاذ تصمیمات لازم در جهت معرفی و پیشبرد سیاستها و استراتژیهای کلان صنایع کشور
 7. همکاری با دولت و دستگاه های اجرایی ذیربط در تهیه و تدوین سیاستها,خط مشی های (یکساله و پنج ساله) توسعه صنعتی و معدنی-پشتیبانی های خدمات نرم افزاری و تحقیقات و توسعه صادرات صنعتی و معدنی.
 8. هدایت صنایع به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید
 9. مشارکت در اجلاس همکاری مشترک با دیگر کشورها,کسب بازارهای جدید و بهره گیری از تواناییهای تکنولوژیکی آن کشور.
 10. جلب همکاری بانکها در تامین نیاز انجمنهای تخصصی و واحدهای تحت پوشش آنها.
 11. توسعه همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی در جهت توسعه تکنولوژی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز انجمنهای تخصصی عضو
 12. پشتیبانی حقوقی از تشکلهای عضو
 13. کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت تولیدات واحدهای استانی
 14. کمک به توسعه مدیریت کارآفرین و ارتقاء واحدهای استانی
 15. کمک به توسعه پیمانکاریها و زنجیره های تولید واحدهای تحت پوشش آنها
 16. ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز
 17. فراهم نمودن زمینه خریدهای کلان مورد نیاز اعضاء.
 18. برگزاری کنفرانسهای علمی تخصصی مورد نیاز اعضا
 19. کمک به افزیش بهره وری در واحدهای صنعتی و معدنی استان .
 20. کمک به توسعه همکاری انجمنهای تخصصی عضو استان با یکدیگر و با انجمنهای تخصصی دیگر استانها و مجامع مشابه در سطح کشور
 21. انجام مطالعه و شناسایی مشکلات مشترک واحدهای عضو انجمن های تخصصی ( با حمایت و همکاری دولت ).
 22. کمک به ایجاد آزمایشگاه های مشترک حساس مورد نیاز اعضاء انجمن های تخصصی استانی
 23. شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی,معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحد های صنعتی استانی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاه های فوق.
 24. کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکت های فعال در بازار سرمایه با هدف تامین نیازهای مالی بخش صنعت استان.
 25. کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه,اطلاعات,تکنولوژی,فنون,تجربیات خارجی در جهت اقتصاد و صنایع.