خانه > در دیدار با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی؛ مخبر: کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی از مهمترین موانع توسعه کشور است > D985d8aed8a8d8b1 D8b5d985db8cd985d8a7d986d987 D8afd8b3d8aa D8a8d8aed8b4 D8aed8b5d988d8b5db8c D8b1d8a7 D985db8cd8a8d988d8b3d985 65d103527abf0 555×312 Copy

D985d8aed8a8d8b1 D8b5d985db8cd985d8a7d986d987 D8afd8b3d8aa D8a8d8aed8b4 D8aed8b5d988d8b5db8c D8b1d8a7 D985db8cd8a8d988d8b3d985 65d103527abf0 555×312 Copy

همچنین ببینید

مدیرعامل توانیر خبر داد: ساخت مرحله نخست ایستگاه های شارژ خودروهای برقی در ۸ نقطه تهران

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: در جلساتی که ...