خانه > بایگانی برچسب: تخلفات بانکی

بایگانی برچسب: تخلفات بانکی

بانک ها و موسسات پولی ملزم به اخذ مجوز شدند

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: روز گذشته در کمیسیون تلفیق تصویب شد که کلیه مؤسسات مالی، بانکها و صندوق هایی که در کشور فعالیت مالی و پولی خواهند کرد مکلف هستند بر اساس مجوز و دستورالعمل های بانک مرکزی عمل کنند.

ادامه نوشته »