فرمهای خود اظهاری انتخاب برگزیدگان روز صنعت و معدن به شرح زیر می باشد.

 

فرم معرفی پیشکسوتان نمونه

پرسشنامه انتخاب واحد صنعتی نمونه سال ۱۴۰۲

دستورالعمل نحوه تکمیل فرمها

مشخصات طرح و معیارهای انتخاب طرحهای نمونه صنعتی و معدنی

فرم امتیازدهی

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

غنا، خواستار بهره مندی از توانمندی‌های سازمان ملی استاندارد ایران شد

با توجه به توانمندی‌های سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق و حلال، ...